Archív článkov

Výberové konanie na vychovávateľa ŠKD pri ZŠ Ovčie

Údaje o pracovnom mieste - vychovávateľ   Informácia o voľnom pracovnom mieste   Názov a adresa zamestnávateľa: Obec Ovčie, 08238 Ovčie 32, IČO: 00327581 Kategória pedagogického zamestnanca: Vychovávateľ ŠKD Ovčie pri ZŠ Ovčie, 08238 Ovčie 34 Termín nástupu 10.1.2022 Predpokladaný termín...
Celý článok

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Ovčie

VYHLÁSENIE VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE Ovčie   na deň 28. januára 2022 konanie voľby hlavného kontrolóra obce Ovčie.   Pracovný pomer hlavného kontrolóra sa stanovuje v rozsahu: 9 % pracovného času.   Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce musí odovzdať svoju písomnú...
Celý článok

Vykurovacia sezóna

       Vykurovacie obdobie patrí do obdobia, kedy je nebezpečenstvo vzniku požiarov veľmi vysoké. V tomto období je potrebné, aby každý z nás, ktorí prichádzame do kontaktu s vykurovacími zariadeniami im venovali zvýšenú pozornosť. V okresoch Prešov...
Celý článok

Cesta cez záhrady

OcÚ Ovčie dáva do pozornosti verejnú diskusiu ohľadom cesty cez záhrady. V mapke je načrtnutá cesta o šírke 7m, ktorá by vo väčšine pozemkov zasahovala 3,5m na jednu aj druhú stranu. Cesta by končila nad MŠ Ovčie, čiže by to bola slepá ulica. Týmto žiadame občanov, ktorí vlastnia pozemky...
Celý článok

Sťažnosť na VSD

Na základe sťažnosti OcÚ Ovčie na VSD zo dňa 20.7.2021, informujeme občanov aby postupovali podľa zaslanej (dole priloženej) odpovede od VSD. Poškodení občania nech sa odvolávajú  na svojich žiadostiach o preplatení škôd na našu sťažnosť. OcU Ovcie - staznost VSD.pdf (113454) VSD odpoved...
Celý článok

Otvorenie detského ihriska pri ZŠ Ovčie

V piatok 25.6.2021 sa množstvo detí a rodičov  s úsmevmi na tvárach stretli, aby spoločne so starostaom obce Ovčie Eduardom Jenčom otvorili detské ihrisko pri ZŠ Ovčie. Po príhovore starostu nasledovalo slávnostné prestrihnutie pásky. Prvé deti išli tie, ktoré nám zarecitovali...
Celý článok

Záverečný účet obce Ovčie za rok 2020

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce Ovčie  na  rok   2020. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy...
Celý článok