Archív článkov

Memoriál Štefana Uličného a Miroslava Kráľa

Po ročnej prestávke aj tohto roku sa zorganizoval Memoriál Štefana Uličného a Miroslava Kráľa vo futbale. Tentoraz sme prizvali nielen hokejistov, ale aj hasičov, ktorí prišli v hojnom počte. Najskôr sme išli dať na hroby kvety a samozrejme sme sa aj pomodlili. Tak po minúte ticha sa začalo hrať....
Celý článok

Výlet SZZP a dôchodcovia

SZZP na čele s p. Editou Tomkovou v spolupráci s OcÚ Ovčie 5.9.2019 zorganizovali výlet pre dôchodcov a ZŤP na Kežmarský hrad. Po prehliadke hradu sme sa odobrali na obed. Pretože bolo vybavené (vymodlené) počasie tak cestou späť sme sa okúpali na termálnom kúpalisku Vrbov.  
Celý článok

Začiatok šk. roku 2019/2020

Aj tohto roku nastúpili žiaci na nový školský rok 2019/2020. Tak ako býva zvykom začalo sa to sv. omšou v našom kostole. Bolo o to veselšie, že do 1 ročníka nastúpilo až 13 žiačikov. Všetci mali rozžiarené očká a nevedeli sa dočkať kedy si už sadnú za školskú lavicu. Najprv deti zarecitovali zopár...
Celý článok

Stalo sa v Auguste 2019

Pútnici z Michaloviec Dňa 13.8.2019 zavítali do našej obce tak ako každý rok pútnici z Michaloviec vedený Arturom Cierlickim, ktorý putujú takmer 145 km z Michaloviec do Svätyne Božieho milosrdenstva v Smižanoch. Zastávku mali aj tento rok u nás v našej obci. Naši občania ich privítali s otvorenou...
Celý článok

Oslavy 100. výročia založenia DHZ Ovčie

V posledný júnový víkend, v sobotu 29. júna, na sviatok svätého Petra a Pavla, to v obci Ovčie naozaj žilo. Na tento dátum totiž pripadli oslavy stého výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru obce Ovčie. A keďže toto výročie si zaslúžilo veľkú poctu, organizátori nenechali nič na náhodu...
Celý článok

Turistický pochod po bojisku

V máji a júni 1919 vtrhli vojská Maďarska na Slovensko v snahe ho získať späť. Obsadili približne 1/3 územia Slovenska. Získali mestá Levice, Nové Zámky, Lučenec, Rožňava, Tisovec, Banská Štiavnica ... Na východe obsadili Košice, Prešov, Sabinov, Bardejov. Jedným z bojísk bola aj Šarišská vrchovina...
Celý článok

Územné kolo súťaže mužov nad 35 a žien nad 30 rokov Ovčie 2019

V neďeľu 9. júna sa v našej obci na futbalovom ihrisku konalo Územné kolo súťaže žien nad 30 a mužov nad 35 rokov v hasičskom športe. Súťažilo sa v disciplíne požiarný útok, pričom každé družstvo absolvovalo dva pokusy. Súťaže sa zúčastnilo 18 z 20 prihlásených družstiev, z toho 3 družstva žien a...
Celý článok

Juniáles 2019

ZŠ a MŠ v spolupráci s ZRPŠ a OcÚ Ovčie aj tento rok u nás usporiadali Juniáles spojený s Behom starostu obce. Počasie sa nám vydarilo a deti sa mohli dosýtosti vyšantiť. Není podstatné kto vyhral beh, ale to, že sa zúčastnil a preto každé dieťa, žiak dostalo medailu a darčeky. Potom si užívali hry...
Celý článok

Železný hasič Prešov

V nedeľu 2.6. sa pred Oc Eperia v Prešove konal 3. ročník súťaže Prešovský železný hasič. Súťaž organizoval DHZ mesta Prešov, pod zaštitou primátorky mesta. Súťažiaci boli rozdelení do troch kategórii: Ženy, Muži-profesionál a Muži-dobrovoľník. Podstatou súťaže bolo plnenie disciplín, ktoré...
Celý článok

Deň matiek 2019

Tak ako každý rok v druhú májovú nedeľu 12.5.2019 sme sa poďakovali našim mamám, pri príležitosti dňa matiek. Deti MŠ a ZŠ nacvičili a predviedli bohatý kultúrny program, básne, piesne, tance, odovzdávanie kvetov a darčekov pre svoje mamičky a babičky. Ďakujeme.
Celý článok