Akadémia pri príležitosti odovzdávania relikvií b. Zdenky v dedinke Ovčie

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/hqmmE97B9eQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 

 

 

Dňa 4. decembra 2011, na druhú  adventnú nedeľu, v malej dedinke Ovčie, sa uskutočnila odpustová slávnosť mučenice svätej Barbory – patrónky filiálneho chrámu. Na túto slávnosť vycestovalo všetkých 9 sestier pochádzajúcich z tejto dedinky a sestry z Víťaza. Pýtate sa prečo? Pretože k tejto mučenici pribudla vo forme relikvie druhá mučenica blahoslavená sestra Zdenka, ktorú sestry s veľkou radosťou na požiadanie miestneho duchovného otca Mgr. Olivera Sekelyho, priniesli do svojej rodnej dedinky.

Súčasťou slávnosti bolo aj požehnanie novej výzdoby interiéru kostola, v podobe zrekonštruovaného obetného stola, nového bohostánku a obrazu Milosrdného Ježiša.
Slávnosť začala o 9:15 hodine modlitbou posvätného ruženca s myšlenkami bl. Zdenky, ktorú viedli sestry. Po nej krátkou akadémiou a obrázkovou prezentáciou priblížili veriacim život sestry Zdenky.

Sr. Mansueta v sprievode spolu s kňazmi, priniesla relikviu bl. Zdenky a položila ju pred oltár. Hlavným celebrantom slávnostnej svätej omše bol Mons. Stanislav Stolárik, košický pomocný biskup.

Otec biskup vo svojej homílii poukázal, že láska ku Kristovi až po vyliatie vlastnej krvi, je to, čo spája svätu Barboru – mučenicu z kresťanského staroveku a sestru Zdenku, ktorá obetovala svoj život za záchranu kňazov počas prenasledovania Cirkvi v minulom storočí. Podľa ich vzoru sme aj my neustále povolaní svedčiť svojím životom o našej viere a spolu s nimi tvoriť spoločenstvo svätých – Cirkev. Na toto nás má upriamiť aj relikvia bl. Zdenky.

Otec biskup tiež vydal svedectvo, ako práve milosťou sestry Zdenky a na jej mocný príhovor, s pokojom prijal svoju voľbu za biskupa a preto tiež vlastní jej relikviu, čím nás povzbudil k živej úcte k tejto svätici.

Súčasťou relikviára je aj prvá ikona bl. sr. Zdenky na Slovensku, od ikonopiskyne Emílie Dankovčíkovej z Košíc, vyjadrujúca mučeníctvo a zároveň oslávenie tejto prvej blahoslavenej Slovenky.

Niekoľko impresií…

 

Prevzaté: https://sestrysvkriza.sk/2011/12/odovzdavanie-relikvii-bl-zdenky-v-dedinke-ovcie/#more-26231