Asistencia pri búracích prácach bytovky

Aj dnes 19.12.2019 sa pokračovalo v búracích prácach zhorenej bytovky po výbuchu plynu v Prešove.
Tieto práce prebiehajú za asistencie polície, vojakov a hasičov, ktorí majú za úlohu zabezpečiť miesto nešťastia a jeho okolie, zabrániť prípadnému vzniku požiaru a nadmernej prašnosti počas búracích prác.
Na plnenie týchto úloh HaZZ využíva jednotky dobrovoľných hasičských zborov zaradené v celoplošnom rozdelení síl a prostriedkov.

Dnes 19. decembra povolal operačný dôstojník HaZZ Prešov aj náš dobrovoľný hasičský zbor. Na miesto bola vyslaná posádka v zložení 1+ 2 a to strojník Peter, veliteľ Kristián a hasič Adam. Naši chlapci počas celého dňa plnili zadané úlohy.
Poskytovali tiež prvú pomoc náhodnému okoloidúcemu, ktorý z dôvodu náhlej nevoľnosti stratil vedomie a postarali sa o neho do príchodu záchrannej zdravotnej služby.

Takto mal aj náš zbor aspoň malý podiel na odstraňovaní následkov tohto tragického nešťastia. Sme pripravení aj naďalej plniť zadané úlohy a pomáhať všade tam kde to bude potrebné.

Vypracoval: DHZ Ovčie