Pomoc vojnou postihnutým obyvateľov Ukrajiny

Na základe smutných udalostí na Ukrajine, na podnet Prezídia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR a Slovenského červeného kríža, Dobrovoľný hasičský zbor Ovčie a Obec Ovčie vyhlasuje zbierku humanitárnej pomoci pre vojnou postihnutých obyvateľov Ukrajiny.
Do zbierky môžete priniesť:
-trvanlivé potraviny
-hygienické potreby
-detské plienky
-lekárničky
-autolekárničky
-obväzy
-leukoplasty a iný lekársky materiál na ošetrovanie rán.
Tento zdravotný materiál môže byť aj po dátume expirácie.
Uvedené veci môžete nosiť do sály Obecného úradu Ovčie v čase otvaracích hodín OcÚ Ovčie.
V závislosti od meniacej sa situácie, Vás o prípadných zmenách budeme informovať.
Poskytnutá materiálna pomoc bude odovzdaná na pobočke červeného kríža. Všetkým zúčastneným vopred ďakujeme.