Protipožiarné hliadky na benefičnom koncerte

V nedeľu 19. januára sa konal benefičný koncert na podporu obyvateľov dnes už neexistujúcej bytovky na Mukačevskej 7.
Na koncerte vystúpili umelci z Prešova a okolia a ruku k dielu sme priložili aj my, nakoľko sme boli súčasťou organizačných zložiek.
Na podujatí sme sa zúčastnili pod záštitou Dobrovoľného hasičského zboru mesta Prešov a ešte viac sme prehĺbili našu dlhodobú spoluprácu.
Našou úlohou bolo vykonávať protipožiarné hliadky a v prípade potreby asistovať zdravotnej službe.
Podujatie prebehlo bez problémov z čoho máme radosť a tešíme sa na ďalšie spoločné úspešne akcie.

Vypracoval: DHZ Ovčie