Ukážky dobrovoľných hasičov

Tak ako v minulých rokoch, aj tento rok sme oslávili deň svätého Floriána s našimi najmenšími. Už tradične sme sa stretli s deťmi zo Základnej a Materskej školy Ovčie a pripravili sme pre nich program a ukážky činnosti dobrovoľných hasičov.
Deti si mohli obzrieť a vyskúšať hasičskú techniku a vybavenie.
Samozrejme nechýbala ani ukážka hasenia požiaru.
Dnes už môžeme spokojne povedať, že z oslavy dňa sv. Floriána sa stala pekná tradícia, ktorú chceme v spolupráci s OcÚ Ovčie, Materskou a Základnou školou Ovčie v budúcnosti naďalej udržiavať.
Zdroj:

https://www.facebook.com/DHZOvcie