Ukážky hasenia a hasičskej techniky DHZ Ovčie

Začiatkom mája sa v celej Európe oslavuje sviatok svätého Floriána, patróna hasičov a záchranárov. Pri tejto príležitosti pripravili členovia dobrovoľného hasičského zboru Ovčie, dňa 7.5.2019, pre žiakov ZŠ a MŠ Ovčie . Ako prvá bola ukážka hasenia požiaru improvizovaného domčeka, ktorý sa hasičom DHZ veľmi rýchlo, pomocou techniky T815 CAS 32, podarilo uhasiť. Po tejto ukážke nasledoval výklad a ukážka hasičskej výstroje a výzbroje. Ako prvá bola ukážka osobnej výstroje hasiča, bolo prezentované oblečenie a zásahový odev a obuv. Najväčšou radosťou detí bolo, keď si mohli nasadiť ozajstnú hasičskú prilbu. Deti si mohli vyskúšať, ako sa pracuje či už s ručnými striekačkami, tzv. vedrovkami, alebo s použitím D prúdu a vysoko tlakového vedenia navijaku z cisterny T815 CAS 32. Neskôr nasledovala ukážka výbavy T815 CAS32 a potom DA AVIA A30. Deti obdivovali výbavu protipovodňového vozíka. Aj týmto spôsobom chce DHZ Ovčie našim najmenším, a nie len im, poukázať zásady protipožiarnej ochrany, a v neposlednom rade motivovať deti a mládež k rozširovaniu dobrovoľných hasičských zborov. Po tejto ukážke, deti na otázku: „Čím chcete byť, až budete veľkí?“ odpovedali: Hasičmi. Všetci veríme, že si tento zážitok zopakujeme aj 29.6.2019, kedy sa bude na miestnom futbalovom ihrisku konať oslava 100. Výročia založenia dobrovoľného hasičského zboru Ovčie.

Pripravil: Adam Baloga