Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

24.01.2019 13:18

info na web - 1 ošípaná.docx (58052)

grafické znázornenie - registrácia chovov s 1 ošípanou na domácu spotrebu.pptx (585576)

Predaj 1 ks OŠ - Príloha č2.pdf (62388)
Registrácia chovu 1 ks OŠ - Príloha č1.pdf (97489)