Začiatok šk. roku 2019/2020

Aj tohto roku nastúpili žiaci na nový školský rok 2019/2020. Tak ako býva zvykom začalo sa to sv. omšou v našom kostole. Bolo o to veselšie, že do 1 ročníka nastúpilo až 13 žiačikov. Všetci mali rozžiarené očká a nevedeli sa dočkať kedy si už sadnú za školskú lavicu. Najprv deti zarecitovali zopár básničiek a tak šup do tried. Každého čakal drobný darček na lavici. Začal sa tiež aj školský rok pre škôlkárov, ktorých je tohto roku 24.