Skip to main content

Na účel podávania žiadosti o špeciálny spôsob hlasovania uvádzame tel. číslo zapisovateľa miestnej volebnej komisie : 0907 321 724

Oprávneným voličom je osoba, ktorá má právo hlasovať vo voľbách, kt. sa konajú 29. októbra 2022 a ktorá má ku dňu vykonávania spojených volieb nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19, oprávneným voličom je aj osoba, ktorá v deň konania spojených volieb žije s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti.

 

Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi miestnej volebnej komisie obec svojho trvalého pobytu telefonicky v úradných hodinách OÚ.

 

Prijímanie žiadosti o špeciálne hlasovanie je možné najskôr v pondelok 24.októbra 2022 do piatku 28.októbra 2022 najneskôr do 12. hodiny.

 

Oprávnený volič v telefonickej žiadosti oznámi zapisovateľovi miestnej volebnej komisie, že žiada o špeciálny spôsob hlasovania a uvedie svoje osobné údaje v rozsahu:

  1. Meno a priezvisko,
  2. Rodné číslo
  3. Adresa trvalého pobytu
  4. Adresa miesta, na kt. žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu
  5. Telefonicky kontakt