Skip to main content

Obec Ovčie, 08238 Ovčie 32

 

V zmysle § 4 ods. 6 zákona 329/2018 Z.z. zverejňujeme úroveň vytriedenia

Komunálnych odpadov, ktorá je za rok 2022

 

ÚVKO = 104 128 kg  x 100 = 56,059 %

                185 748 kg

 

 

…………………………………

Eduard Jenča

Starosta

Zverejnené: 30.5.2023