Skip to main content

ODVOLANIE

zapisovateľa miestnej volebnej komisie v obci Ovčie   pre  voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022, ktoré sa budú konať

dňa 29. októbra 2022

Eduard Jenča, starosta  obce Ovčie, v zmysle Zákona č. 180/2014 Z. z.

o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov,§ 19 ods. 4

odvoláva Žofiu Humneňanskú,

z funkcie  zapisovateľky miestnej volebnej komisie v obci Ovčie pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022

V Ovčí, dňa 29.08.2022

Eduard Jenča

Starosta  obce

Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022

za nového zapisovateľa miestnej volebnej  bola dňa 29 .08.2022    menovaná:

Meno a priezvisko:       Adriana Šuster

číslo  telefónu:              0907 321 724

sídlo:                                Ovčie

e-mailová adresa:    stefansuster@gmail.com

V Ovčí, dňa 29.08.2022.

Spracoval:   Eduard Jenča –  starosta obce