Skip to main content

Príhovor starostu obce Ovčie pri symbolickom otvorení Hasičskej Zbrojnice.

Pekný deň prajem všetkým,

Srdečne vítam hostí z hasičského zboru, dobrovoľných hasičov mesta a obcí, starostov, Vás milí spoluobčania. Písal sa rok 1991 a rozhodlo sa o vybudovaní nového obecného úradu. Keďže vtedy hasičská zbrojnica to jest jeden garáž sklad a veža bola spojená s obecným úradom musela sa zbúrať a odvtedy DHZ Ovčie nemal svoj domov. Dočasné útočisko si našla v priestoroch miestneho JRD a to v dosť nedôstojných podmienkach. Po mojom nástupe do funkcie starostu vycítil Štefan Magda, že by sa mohli vytvoriť dôstojné priestory pre DHZ Ovčie, preto apeloval na mňa a navštevoval pravidelne obecné zastupiteľstvá. Spolu sme navštívili majiteľa JRD v Bertotovciach, lebo sme mali záujem o rekonštrukciu priestorov na JRD, obecné zastupiteľstvo nám dalo zelenú. Lenže sa to skomplikovalo najmä tým, že tam neboli vysporiadané pozemky pod budovou a bola tam strecha z azbestu, len jeho likvidácia by nás stála nemalé peniaze. Tak sa rozhodlo, že hasičskú zbrojnicu postavíme na zelenej lúke v strede našej obce. Plánované tu bolo detské ihrisko, ale potom vo mne skrsla myšlienka vybudovať detské ihrisko kaskádovito pod základnú školu. Obecné zastupiteľstvo to schválilo a dňa 4.5. 2020 presne na Floriána sa začala výstavba tejto nádhernej hasičskej zbrojnice. Raz mi p. Farár Hnát hovorili, že to musí dosť stáť, ja som mu odpovedal, že kebylen jeden ľudský život zachránili naši hasiči, stojí to za to. Ináč naši hasiči sú aktívny, len napr. tohto roku boli pri zásahoch v Malodine v Richnave a pri povodniach v Bertotovciach. Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým čo sa podieľali na výstavbe či už firmám, alebo jednotlivcom, nebudem menovať, lebo ich bolo naozaj veľa a aby som na nikoho nezabudol. Chcem  sa hlavne poďakovať členom našej DHZ Ovčie pre zápal, ktorý majú a pre ktorých sme toto dielo vytvorili, dúfam, že budú takto stále súdržní a ten zápal im vydrží čo najdlhšie a aby si vychovali ďalšiu generáciu, lebo verím, že táto moderná zbrojnica tu bude ešte dlho stáť. Na záver zvlášť chcem poďakovať tam hore Štefanovi Magdovi, lebo asi bez neho toto dielo by tu nestálo.

Ďakujem