Skip to main content

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby starostu obce Ovčie

Obec  Ovčie  uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce:

         1.  Ján  Farkaš, 58 rokov, SZČO, SMER –sociálna demokracia

         2.   Eduard Jenča, 47rokov, starosta, Kresťanskodemokratické hnutie

V Ovčí Dňa

predseda volebnej komisie

podpis

odtlačok pečiatky obce