Skip to main content

OZNÁMENIE

o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu

pre voľby do orgánov samosprávy obcí

29. októbra 2022

Obec Ovčie týmto oznamuje, že ku dňu 10.6.2022 mala 672 obyvateľov.

Obecné zastupiteľstvo v Ovčí podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č.3/2022 zo dňa 27. 06. 2022 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Ovčí bude mať celkom 7 poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec. Zároveň schvaľuje úväzok starostu na 100% na roky 2022-2026.

V Ovčí dňa 28. 06. 2022.

 

 

Eduard Jenča                                                                                            starosta obce