Skip to main content

Preušenie dodávky elektriny v obci Ovčie

Je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom Ovčie.

Čísla domov sú uvedené v priloženom PDF dokumente.